voorgaande
volgende
 www.MAICOrijdersclub.eu

Statistiek www.maicorijdersclub.eu - 2011

Bezoekers op Plaats

1e 60 en laatste 22

 

Voorbeeld van lezen:

Nr. 60, met 391 hits heeft als we uitgaan van 9 á 11 hits per volle pagina, 35 á 40 pagina’s bekeken.

Bezoekers op Land

September 2011

 

1 pagina is 9 á 11 hits

Dwz. nr.18 en verder heeft geen - volledige - pagina gezien, moge-lijk een of meer foto’s

Bezoekers per dag

September 2011

 

1 pagina is 9 á 11 hits

1e deel september 2011 werden:

14419 pagina’s bekeken    door  6461 bezoekers  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* een gemiddelde pagina is opgebouwd uit 9 á 11 hits,  je moet hier denken aan een afbeelding o.d.

 

Na opniew inloggen na ½ uur niets opgehaald te heb-ben, tel je weer mee als  nieuwe bezoeker!

Zaterdag 12 september zou de jaarlijkse MAICO cross gehou-den worden.

 

Door wateroverlast werd deze echter afgelast. D.m.v. nieuws-brieven en berichten op de site werd dit bekend gemaakt.

 

Dit is terug te zien in het bezoe-kersaantal rond die datum.......

 

Zie bezoekers per dag

 

Per maand