wp09b2a4b7.png
wpd3a2a303.png
Clubblad Maico Rijders Club 1998-45 Slippende koppeling
wp5ed6ad58_0f.jpg
Ook een mogelijke oorzaak willen we noemen, slijtage van de schotelveren (13) in de koppeling. Als de veerkracht van deze schoteltjes is afgenomen zullen ze de koppeling langzaamaan
niet meer voldoende aan drukken en slippen veroorzaken. De eenvoudigste oplossing is dan het vervangen van deze veertjes door nieuwe en het euvel is weer verholpen. Ook kan men overwegen een stevige drukveer te monteren die men precies kan uitmeten door er oude schotelveertjes bij te leggen. Zo beschikt U dan weer over voldoende veerkracht in Uw koppeling. Een detail hierbij is dat Maico in de oudere Maico's tot aan de M200S toe origineel een drukveer in de koppeling monteerde. U moet er wel rekening mee houden dat de veerkarakteristiek van schroefveren heel anders is dan van schotelveren.

Een ander aspect van de koppeling is het binnenhuis (16) waarover de platen in groeven op en neer bewegen. Vaak word er bij demontage van de koppeling een schroevendraaier tussen de uitsparingen doorgestoken om zo het huis vast te zetten en de moer (14) erin te lossen. Dit kan een oorzaak zijn dat het binnenhuis niet meer precies rond is en zo de platen niet meer perfect op en neer laat gaan.

Door het klemmen van de platen zal de koppeling ook niet goed vrij komen en slippen. Dit kunt U voorkomen door speciaal gereedschap te gebruikenbij de montage van het koppelingshuis. Mocht U dit niet hebben en er ook niet aan kunnen komen, dan kan men dit eenvoudig maken door een oude stalen koppelingsplaat te gebruiken die nog goed over de groeven op en neer gaat. Hieraan last men een haak die tegen het carter aanleunt en zo het huis vastzet (zie afbeelding) en U zonder iets te vernielen de moer kunt lossen.

De meeste crossers en enkele wegmotoren rijden met koppelingsplaten met een gesinterd oppervlak.
Deze platen zijn beter slipbestand dan de soort die in de oudere maico's zijn gemonteerd. Nu willen deze gesinterde platen nogal vervuilen door het slib dat in de olie zit, dit koekt aan de platen aan.
Een probaat middel hiertegen is van het tijd tot tijd spoelen van het blok met benzine.
Men laat de oude olie van het blok aflopen en vult het carter met benzine, laat de motor een tijdje stationair lopen geeft af en toe wat gas en trekt geregeld de koppeling in zodat de benzine ook tussen de platen door kan spoelen.
Laat daarna de benzine weer van het blok aflopen en vul het carter weer met frisse olie. Op deze manier hebben de gesinterde platen een bijna onbeperkte levensduur.

redactie.
wp2f0b9e4c_0f.jpg
Slippende Koppeling

Bron: Clubblad “Maico Rijders Club” 1998 Nr. 45

Maico Tip; een veel gehoorde klacht is die van de slippende koppeling tijdens het rijden met Uw Maico. Tips over oliegebruik en licht aanstralen van de stralen koppelingsplaten hebben we in het verleden al eens behandeld. Nu willen we de andere mogelijkheden eens op een rijtje zetten.

Er zijn maar een paar punten die het slippen van de koppeling kunnen veroorzaken.
Als eerste oorzaak kunnen we noemen het te heet worden van de stalen koppelingsplaten (8), waardoor deze krom trekken en de koppeling laten slippen. Dit kan men contro-leren door de platen uit te bouwen en met een rechte lat te bekijken. Vaak zijn ze dan ook blauw verbrand en is uitwisselen tegen nieuwe de oplossing.
Een andere oorzaak kan zijn het inslaan van de nokken van de koppelingsplaten in de uitsparingen van het koppelingshuis (17). Door het inslaan ontstaan er groeven in de uitsparingen van het koppelingshuis, daar kunnen de platen achter blijven hangen en liggen niet goed aan tijdens het rijden. U dient nieuwe koppelingsplaten te nemen en het koppelingshuis te vernieuwen, of de plaatsen die ingeslagen zijn weer recht te vijlen. Echter aan dit vijlen zit een maar, zoveel als men op de diepst ingeslagen plek wegvijlt moet U op alle andere plaatsen van het koppelingshuis ook wegvijlen omdat deze anders in onbalans raakt, een secuur werkje dus. Bovendien moeten hoogstwaarschijnlijk de nokken van de koppelingsplaten bewerkt worden.
wp3de13dd6_0f.jpg
wpfcbf7b5e.png
wp09b2a4b7.png
wpd3a2a303.png