wp09b2a4b7.png
wpd3a2a303.png
Maico Wintertips

Bron: Clubblad “Maico Rijders Clubblad” 1995 Nr. 28

Nu de winterstalling weer voor de deur staat is het misschien nuttig enkele tips tot U te nemen.
Zo zijn de verchroomde delen nogal roestgevoelig in deze vochtige periode, deze kan men met vet of vaseline instrijken maar deze produkten laten zich moeilijk verwijderen.
Een andere methode is nu wat olie in een potje, hier wat bezine bijmengen en deze mix met een kwast dunnetjes op de chrome delen aanbrengen. De benzine verdampt en er blijft een dun filmpje olie achter die zich na de winter gemakkelijk weg laat poetsen.
Wilt U er zeker van zijn dat Uw benzinetank niet aan de binnenzijde gaat oxyderen in deze motoronvriendelijke periode dan is er een oplossing volgieten met benzine en tweetakt olie, tot boven aan toe. Waar de vettige benzine de tank raakt komt geen lucht en vocht dus ook geen roest.
Nu enkele tips van de toenmalige Maico fabriek zelf, er zijn altijd nog weer gevallen waarin men in de winterperiode met te vette motorolie rijd. De fabriek schrijft voor om in de warmere zomertijd met olie SAE 50 tot 40 te rijden en in de winter met 30 tot 20, daarmee zou U Uw versnellingsbak sparen en wint er vermogen mee. Alleen zo zou er een goede smering mogelijk zijn. De rubbersokken op de telescoopvorken moeten ten alle tijden geheel dicht zijn om vervuiling en vocht (dus roestvorming) te voorkomen. De levensduur laat zich aanmerkelijk verlengen als men +/- 50cc motorolie SAE 50 in de vorkpoten laat lopen, voorwaarde is echter wel dat de rubbers goed vast zitten en niet lekken. Er is reden om erop te wijzen dat de kogellagers in de naven wel eens te vet gesmeerd worden, er bestaat dan gevaar dat dit vet langs de keerringen in de remtrommel komt en het remmen dus bemoeilijkt. Het goede onderhoud van een naaf bestaat hierin dat men de kogellagers eenmaal per jaar demonteerd en schoonmaakt, waarna men ze nieuws ingevet weer inbouwd. Hierbij is een weinig vet binnen in de naaf om de as voldoende.

Daar deze tips uit 1951 stammen zou men nu ook waterdichte lagers kunnen gebruiken die geen verdere smering nodig hebben.) Bij het vast draaien van de moeren op de as word er nog wel eens met veel kracht en geweld te werk gegaan, het gevolg is dan een inelkaar gedrukte tussenhuls tussen de beide kogellagers. Daaruit voorkomend het gevolg twee defecte kogellagers, let erop dat de naafassen met een zeer fijne schroefdraad zijn voorzien. Om een zeker rijgebruik te waarborgen is het reeds genoeg om deze moeren met een geringe druk aan te draaien, met een ietwat gevoel voor het werk laat zich defecte kogellagers gemakkelijk vermijden. Tot zover deze tips, in de hoop dat U van de winter Uw maico niet geheel uit het oog verliest, en er af en toe eens een blik op werpt in de wetenschap dat hij in het voorjaar weer zonder problemen zijn werk zal verrichten ME
wpada614c3_0f.jpg
Clubblad Maico Rijders Club 1995-28
Ook de accu is vaak aan problemen onderhevig in de winter, dat we deze uit de maico halen en op een droge plek neerzetten is vaak niet voldoende. Men neme een lampje en soldeert daar twee draadjes aan de polen, aan deze draadjes bevestigen we klemmetjes zodat we ze gemakkelijk op de polen van de accu kunnen vastzetten. Daardoor gaat het lampje branden en trekt dusdanig de accu leeg. Nu gaan we de accu weer rustig opladen met het oplaadapparaat. Als we dit ongeveer elke veertien dagen herhalen moet de accu de winter kunnen overleven en in het voorjaar zijn dienst hernieuwd kunnen verrichten.
wp09b2a4b7.png
wpd3a2a303.png
wpfcbf7b5e.png